time delay relay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

time delay relay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm time delay relay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của time delay relay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • time delay relay

  * kỹ thuật

  rơle tác dụng chậm

  rơle trễ thời gian

  xây dựng:

  rờ le có tác dụng chậm

  ô tô:

  rơle có mạch trễ

  toán & tin:

  rơle có tác dụng chặn