thermodynamic yield nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic yield nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic yield giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic yield.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • thermodynamic yield

  * kỹ thuật

  điện:

  hiệu suất nhiệt động

  điện lạnh:

  hiệu suất nhiệt động (lực)