thermodynamic potential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic potential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic potential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic potential.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • thermodynamic potential

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  thế nhiệt động (lực)

  cơ khí & công trình:

  tiềm năng nhiệt động