tape skip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tape skip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tape skip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape skip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tape skip

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  nhảy băng

  toán & tin:

  sự nhảy băng