tape punch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tape punch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tape punch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape punch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tape punch

  * kỹ thuật

  máy đục lỗ băng

  thiết bị đục lỗ băng

  toán & tin:

  lỗ đục trên băng

  lỗ đục trên băng giấy

  máy đục băng

  thiết bị đọc băng