steady flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steady flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steady flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steady flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steady flow

  * kỹ thuật

  dòng chảy ổn định

  dòng ổn định

  xây dựng:

  dòng chảy đều đặn