steady-going nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steady-going nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steady-going giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steady-going.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • steady-going

  Similar:

  dependable: consistent in performance or behavior

  dependable in one's habits

  a steady-going family man

  Synonyms: rock-steady

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).