spin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spin.

Từ điển Anh Việt

 • spin

  /spin/

  * danh từ

  sự quay tròn, sự xoay tròn

  (hàng không) sự vừa đâm xuống vừa quay tròn

  (thể dục,thể thao) sự xoáy (bóng crickê)

  sự đi chơi; cuộc đi chơi ngắn, cuộc đi dạo (bằng xe đạp, thuyền...)

  to go for a spin: đi dạo chơi; đi bơi thuyền

  * ngoại động từ spun, (từ cổ,nghĩa cổ) span; spun

  quay (tơ)

  chăng (tơ nhện)

  tiện (bằng máy)

  ((thường) + out) kể (một câu chuyện); biên soạn

  to spin a yarn: kể chuyện huyên thiên; kể chuyện bịa

  làm quay tròn (con quay, người nào); làm lảo đảo

  to send somebody spinning: đánh ai lảo đảo

  (từ lóng) đánh hỏng (thí sinh)

  * nội động từ

  xe chỉ, xe tơ

  chăng tơ (nhện); kéo kén (tằm)

  câu cá bằng mồi quay

  xoay tròn; lảo đảo

  lướt đi nhẹ nhàng (đi xe đạp)

  to spin out

  kéo dài (bài diễn văn, cuộc thảo luận, cuộc đời...)

  (thể dục,thể thao) đánh xoáy bóng cho (đối thủ) không đỡ được (crickê)

 • spin

  sự xoắn; (vật lí) spin

  nuclear s. (vật lí) spin hạt nhân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spin

  * kinh tế

  ly tâm

  * kỹ thuật

  bện

  kéo sợi

  quay

  spin

  sự bện

  sự lượn xoáy

  sự quay

  sự quay trượt

  sự xoắn

  sự xoay

  cơ khí & công trình:

  chăng dây

  sự quay nhanh

  sự xe (dây cáp)

  trượt bánh xe

  dệt may:

  kéo tơ

  xe tơ

  xây dựng:

  sự bện (cáp)

  điện tử & viễn thông:

  sự quay quanh

  giao thông & vận tải:

  sự thất tốc nghiêng

  toán & tin:

  xoay, quay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spin

  a swift whirling motion (usually of a missile)

  the act of rotating rapidly

  he gave the crank a spin

  it broke off after much twisting

  Synonyms: twirl, twist, twisting, whirl

  a short drive in a car

  he took the new car for a spin

  a distinctive interpretation (especially as used by politicians to sway public opinion)

  the campaign put a favorable spin on the story

  revolve quickly and repeatedly around one's own axis

  The dervishes whirl around and around without getting dizzy

  Synonyms: spin around, whirl, reel, gyrate

  stream in jets, of liquids

  The creek spun its course through the woods

  make up a story

  spin a yarn

  form a web by making a thread

  spiders spin a fine web

  work natural fibers into a thread

  spin silk

  twist and turn so as to give an intended interpretation

  The President's spokesmen had to spin the story to make it less embarrassing

  prolong or extend

  spin out a visit

  Synonyms: spin out

  Similar:

  tailspin: rapid descent of an aircraft in a steep spiral

  whirl: cause to spin

  spin a coin

  Synonyms: birl, twirl