spinach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spinach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spinach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spinach.

Từ điển Anh Việt

  • spinach

    /'spinidʤ/ (spinage) /'spinidʤ/

    * danh từ

    (thực vật học) rau bina

Từ điển Anh Anh - Wordnet