sleeve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve.

Từ điển Anh Việt

 • sleeve

  /sli:v/

  * danh từ

  tay áo

  to put something up one's sleeve: bỏ vật gì trong tay áo

  to pluck someone's sleeve: níu tay áo ai

  (kỹ thuật) ống ngoài, ống bọc ngoài, măngsông

  to have plan up one's sleeve

  chuẩn bị sẵn một kế hoạch

  to laugh in one's sleeve

  (xem) laugh

  to turn (roll) up one's sleeves

  xắn tay áo (để đánh nhau, để làm việc...)

  to wear one's heart upon one's sleeve

  (xem) heart

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sleeve

  * kỹ thuật

  bạc lót, ống bọc ngoài

  bạc nối

  đồ gá kẹp

  đui

  đui di động

  khớp nối

  măng song

  măng sông

  ống

  ống bọc

  ống cách điện

  ống kẹp

  ống lồng

  ống lót

  ống lót trục

  ống lót trục chính

  ống ngoài

  ống nhánh

  ống nối

  ống sứ lót

  ống trượt

  ống vỏ

  sứ xuyên

  trụ trượt

  trục rỗng

  vỏ đĩa

  vòng kẹp

  xây dựng:

  cái bao ngoài ống

  hộp (nối) cáp

  măng song mềm

  măng song trượt

  ống kíp mìn

  ống lồng nối

  ống nối trượt

  vỏ kíp mìn

  điện:

  ống bọc (ở đầu cắm phôn)

  cơ khí & công trình:

  ống côn trung gian

  ống khắc vạch (của panme)

  thân vỏ

  trụ ngoài (máy khoan cần)

  ô tô:

  ống lót xy lanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sleeve

  the part of a garment that is attached at the armhole and that provides a cloth covering for the arm

  Synonyms: arm

  small case into which an object fits