sleeve bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sleeve bearing

  * kỹ thuật

  ô tô:

  bạc lót dạng ống

  xây dựng:

  ổ có ống lót

  hóa học & vật liệu:

  ổ trượt (dùng để giữ một trục quay)