sleeve-link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve-link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve-link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve-link.

Từ điển Anh Việt

  • sleeve-link

    /'sli:vliɳk/

    * danh từ

    khuy cửa tay