silver star nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silver star nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silver star giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silver star.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • silver star

    Similar:

    silver star medal: a United States military decoration for gallantry in action

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).