silverspot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silverspot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silverspot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silverspot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • silverspot

    butterfly with silver spots on the underside of the hind wings

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).