real image nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

real image nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm real image giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của real image.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • real image

  * kỹ thuật

  y học:

  ảnh thực

  điện tử & viễn thông:

  hình ảnh thực