rack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rack.

Từ điển Anh Việt

 • rack

  /ræk/

  * danh từ

  những đám mây trôi giạt

  to go to rack and ruin

  tiêu tan thành mây khói, tiêu tan sự nghiệp

  * nội động từ

  trôi đi theo gió, cuốn theo chiều gió (mây)

  * danh từ

  máng ăn (ở chuồng ngựa, chuồng trâu bò)

  giá (để đồ đạc); giá để hành lý (trên xe lửa) ((cũng) luggage rack)

  (hàng không) giá bom (trên máy bay oanh tạc)

  (kỹ thuật) thanh răng; cơ cấu thanh răng

  rack of bones

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người gầy chỉ có da bọc xương

  * nội động từ

  đổ đầy cỏ vào máng (ở chuồng ngựa...)

  * ngoại động từ

  (+ up) đổ cỏ vào máng

  to rack up a horse: đổ cỏ vào máng cho ngựa ăn, buộc ngựa vào chỗ máng cỏ cho ăn

  xếp lên giá

  to rack plates: xếp bát đĩa lên giá

  (kỹ thuật) cho chuyển vị bằng thanh răng

  * danh từ

  cái trăn (công cụ tra tấn ngày xưa); sự tra tấn, sự hành hạ

  to be on the rack (submit) someone to the rack: tra tấn ai

  sự đau nhói; nỗi đau khổ

  * ngoại động từ

  đóng trăn, tra tấn (ai)

  hành hạ, làm khổ (ai) (về thể xác cũng như về tinh thần)

  a racking headache: cơn nhức đầu long cả óc

  to be racked with pain: đau nhói cả người

  remorse racked him: sự hối hận giày vò lương tâm anh ta

  làm rung chuyển; nặn, bóp (óc)

  the cough seemed to rack his whole body: cơn ho dường như làm rung chuyển cả người anh ta

  to rack one's brains for a plan: nặn óc để nghĩ ra một kế hoạch

  cho thuê (nhà, đất...) với giá cắt cổ

  làm (đất) hết cả màu mỡ

  * danh từ

  nước kiệu (của ngựa)

  * nội động từ

  chạy nước kiệu (ngựa)

  * ngoại động từ ((thường) + off)

  chắt ra

  to rack [off] wine: chắt rượu (ở cặn đáy thùng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rack

  * kinh tế

  dàn

  giá

  máng

  ống

  * kỹ thuật

  bánh cóc

  bệ

  bệ đỡ

  cái giá

  cột

  dàn

  đường răng cưa

  giá

  giá đỡ

  giá đỡ (cắt gọt)

  khung

  khung (cốt)

  khung giá

  lưới bảo vệ

  máy kéo dây

  máy kéo sợi (kim loại)

  cơ khí & công trình:

  cơ cấu thanh răng

  xây dựng:

  giá để hành lý

  giá để sách

  giao thông & vận tải:

  giá đỡ hành lý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rack

  framework for holding objects

  rib section of a forequarter of veal or pork or especially lamb or mutton

  an instrument of torture that stretches or disjoints or mutilates victims

  Synonyms: wheel

  a support for displaying various articles

  the newspapers were arranged on a rack

  Synonyms: stand

  a form of torture in which pain is inflicted by stretching the body

  a rapid gait of a horse in which each foot strikes the ground separately

  Synonyms: single-foot

  stretch to the limits

  rack one's brains

  put on a rack and pinion

  rack a camera

  fly in high wind

  draw off from the lees

  rack wine

  work on a rack

  rack leather

  seize together, as of parallel ropes of a tackle in order to prevent running through the block

  torture on the rack

  Similar:

  wrack: the destruction or collapse of something

  wrack and ruin

  single-foot: go at a rack

  the horses single-footed

  extort: obtain by coercion or intimidation

  They extorted money from the executive by threatening to reveal his past to the company boss

  They squeezed money from the owner of the business by threatening him

  Synonyms: squeeze, gouge, wring

  scud: run before a gale

  torment: torment emotionally or mentally

  Synonyms: torture, excruciate