price spread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price spread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price spread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price spread.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • price spread

  * kinh tế

  khoảng giá

  mức chênh giá

  sai biệt giá

  tản khai theo giá