foreign news nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foreign news nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foreign news giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foreign news.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • foreign news

    * kinh tế

    tin nước ngoài