foreignize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foreignize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foreignize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foreignize.

Từ điển Anh Việt

 • foreignize

  /'fɔrinaiz/

  * ngoại động từ

  làm cho xa lạ

  * nội động từ

  trở thành xa lạ