foreign-born nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foreign-born nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foreign-born giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foreign-born.

Từ điển Anh Việt

 • foreign-born

  /'fɔrin'bɔ:n/

  * tính từ

  sinh ở nước ngoài

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • foreign-born

  of persons born in another area or country than that lived in

  our large nonnative population

  Synonyms: nonnative