foreign matter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foreign matter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foreign matter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foreign matter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • foreign matter

  * kinh tế

  phế liệu thuốc lá

  tạp chất

  * kỹ thuật

  tạp chất

  hóa học & vật liệu:

  vật lạ

  vật ngoại lai