curve analyse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curve analyse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curve analyse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curve analyse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curve analyse

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy phân tích đường cong