curves nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curves nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curves giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curves.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curves

    * kỹ thuật

    đường cong