computer readable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computer readable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computer readable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computer readable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • computer readable

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  đọc được bằng máy tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • computer readable

  Similar:

  machine readable: suitable for feeding directly into a computer