computer guru nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computer guru nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computer guru giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computer guru.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • computer guru

    Similar:

    computer expert: an authority on computers and computing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).