carbon brush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbon brush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbon brush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbon brush.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carbon brush

    * kỹ thuật

    điện:

    chổi than (điện)