carbonous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbonous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbonous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbonous.

Từ điển Anh Việt

  • carbonous

    xem carbon

Từ điển Anh Anh - Wordnet