carbonado nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbonado nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbonado giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbonado.

Từ điển Anh Việt

 • carbonado

  * danh từ

  số nhiều carbonados

  thịt, cá nướng than trước khi nấu

  * ngoại động từ

  nướng than thịt cá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • carbonado

  * kỹ thuật

  kim cương đen

  nướng than

  hóa học & vật liệu:

  cacbonado

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • carbonado

  an inferior dark diamond used in industry for drilling and polishing

  Synonyms: black diamond

  a piece of meat (or fish) that has been scored and broiled