carbonise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbonise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbonise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbonise.

Từ điển Anh Việt

  • carbonise

    xem carbonize

Từ điển Anh Anh - Wordnet