carbonite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbonite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbonite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbonite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • carbonite

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  cacbonit

  thuốc nổ có than

  điện:

  than cốc tự nhiên