cam plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cam plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cam plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cam plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cam plate

    * kỹ thuật

    bánh cam

    cam đĩa