camelot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

camelot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm camelot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của camelot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • camelot

    (Arthurian legend) the capital of King Arthur's kingdom; according to the legend, truth and goodness and beauty reigned there

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).