camera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

camera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm camera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của camera.

Từ điển Anh Việt

 • camera

  /'kæmərə/

  * danh từ

  máy ảnh

  máy quay phim

  (pháp lý) phòng riêng của quan toà

  in camera

  họp kín; xử kín

  trong đời sống riêng

 • camera

  (Tech) máy hình, máy ảnh; máy thu hình [TV], máy quay truyền hình; máy quay phim

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • camera

  * kỹ thuật

  buồng

  camera

  máy ảnh

  máy quay hình

  máy quay phim

  truyền hình

  hóa học & vật liệu:

  buồng hộp

  xây dựng:

  máy hình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • camera

  equipment for taking photographs (usually consisting of a lightproof box with a lens at one end and light-sensitive film at the other)

  Synonyms: photographic camera

  Similar:

  television camera: television equipment consisting of a lens system that focuses an image on a photosensitive mosaic that is scanned by an electron beam

  Synonyms: tv camera