army nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

army nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm army giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của army.

Từ điển Anh Việt

 • army

  /'ɑ:mi/

  * danh từ

  quân đội

  regular army: quân chính quy

  standing army: quân thường trực

  to enter (go into, join) the army: vào quân đội, nhập ngũ

  đoàn, đám đông, nhiều vô số

  an army of workers: một đoàn công nhân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • army

  * kỹ thuật

  y học:

  quân đội

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • army

  a permanent organization of the military land forces of a nation or state

  Synonyms: regular army, ground forces

  a large number of people united for some specific purpose

  Similar:

  united states army: the army of the United States of America; the agency that organizes and trains soldiers for land warfare

  Synonyms: US Army, U. S. Army, USA