army for the liberation of rwanda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

army for the liberation of rwanda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm army for the liberation of rwanda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của army for the liberation of rwanda.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • army for the liberation of rwanda

    a terrorist organization that seeks to overthrow the government dominated by Tutsi and to institute Hutu control again

    in 1999 ALIR guerrillas kidnapped and killed eight foreign tourists

    Synonyms: ALIR, Former Armed Forces, FAR, Interahamwe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).