army base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

army base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm army base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của army base.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • army base

    a large base of operations for an army

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).