army of muhammad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

army of muhammad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm army of muhammad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của army of muhammad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • army of muhammad

    Similar:

    jaish-i-mohammed: a terrorist organization founded in 2000; a militant Islamic group active in Kashmir and closely aligned with al-Rashid Trust; seeks to secure release of imprisoned fellow militants by kidnappings

    Synonyms: Jaish-e-Muhammad, JEM

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).