army-list nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

army-list nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm army-list giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của army-list.

Từ điển Anh Việt

  • army-list

    /'ɑ:mi'list/

    * danh từ

    (quân sự) danh sách sĩ quan