army corps nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

army corps nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm army corps giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của army corps.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • army corps

    Similar:

    corps: an army unit usually consisting of two or more divisions and their support

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).