army-register nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

army-register nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm army-register giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của army-register.

Từ điển Anh Việt

  • army-register

    /'ɑ:mi'redʤistə/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) army-list