annoying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annoying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annoying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annoying.

Từ điển Anh Việt

  • annoying

    /ə'nɔiiɳ/

    * tính từ

    làm trái ý, làm khó chịu, làm bực mình; chọc tức

    quấy rầy, làm phiền

Từ điển Anh Anh - Wordnet