allowable expenses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable expenses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable expenses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable expenses.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable expenses

    * kinh tế

    hợp lệ

    những chi phí hợp lý