yêu yếu trong Tiếng Anh là gì?

yêu yếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu yếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yêu yếu

    * dtừ

    rather weak

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • yêu yếu

    rather weak