yêu đời trong Tiếng Anh là gì?

yêu đời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu đời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yêu đời

    to enjoy life; joy of living; love of life

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • yêu đời

    to enjoy life