yêu nhau trong Tiếng Anh là gì?

yêu nhau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu nhau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yêu nhau

    * thngữ

    to keep company

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • yêu nhau

    to love each other, be in love