yêu vận trong Tiếng Anh là gì?

yêu vận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu vận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yêu vận

    * dtừ

    medial rhyme