yêu phụ trong Tiếng Anh là gì?

yêu phụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu phụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yêu phụ

    * dtừ

    bad woman