yêu ma trong Tiếng Anh là gì?

yêu ma trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu ma sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • yêu ma

  * dtừ

  ghost

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • yêu ma

  * noun

  ghost

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • yêu ma

  ghost