yêu dấu trong Tiếng Anh là gì?

yêu dấu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu dấu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • yêu dấu

  dear

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • yêu dấu

  * noun

  dear

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • yêu dấu

  dear