yêu đạo trong Tiếng Anh là gì?

yêu đạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu đạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yêu đạo

    * dtừ

    witchcraft, sorcery